„ВДХ“ АД работи по проекта „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ в Стара Загора“.

Общата стойност на проекта за рехабилитация на градината до жп гарата е 4 394 004,54 лв., от които безвъзмездната финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е в размер на 4 млн. лв.

Вече са изградени стоманобетонови конструкции на местата за сядане, подземен резервоар с помпено помещение за поливната система, надземна тоалетна и фонтани. Положена е армирана бетонова настилка на четири детски площадки и е изпълнен монтаж на детски съоръжения в различни възрастови групи.

Изпълнена е част от настилка по алейната мрежа на парка от вибропресовани бетонови блокчета. Завършена е настилката в градината за разходки и игра на кучета, както и настилката от бетонови паркинг елементи южно от колодрума. Изцяло приключени са и дейностите по подмяна на съществуващите канализационни и водопроводни тръби. Изградени са външната водопроводна мрежа, външната канализационна мрежа за отводняването на алеите, тръбната мрежа на автоматизираната поливна система, довършен е и сондажът на поливната система.

В напреднал етап са дейностите по изграждане на площадковите електроинсталации – магистралните трасета, тръбоканалната мрежа, бетонови шахти, монтирани са паркови осветители на северната и централната алея, електрозахранването и заземителния контур на тоалетната, електрозахранването и мълниезащитната инсталация на „Помпено“. Положена е тръбоканалната мрежа на слаботоковата инсталация с гофрирани и HDPE-тръби на системата за видеонаблюдение.

Предстои цялостно завършване на алейната мрежа на парка, полагане на ударопоглъщата саморазливна настилка на детските площадки, монтаж на парково обзавеждане (пейки, кошчета и др.), доставка и засаждане на дървесна растителност.

Ремонтите дейности включват още изграждане на осветителната инсталация, монтаж на художествени и паркови осветители, система за видеонаблюдение, оформяне на местата за сядане, надземен санитарен възел с осигурен достъп за хора в неравностойно положение и фонтани.

Това е първата рехабилитация на Станционната градина от създаването ѝ в периода 1898 – 1912 г. Общата площ на обекта е близо 52 дка.

С обновяването на Станционната градина се цели създаване на устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, която да допринася за по-високо качество на живот и по-голяма сигурност за гражданите.