Контакти

Офис София

гр. София, ул. Шандор Петьофи 13 – 15

02 980 9885

02 988 1780

office@vdh.bg

Офис Сливен

гр. Сливен, ул. Ген. Драгомиров 9А

044 666 340

044 666 341

office.sliven@vdh.bg

Пишете ни.
Ще ви отговорим възможно най-скоро. 

Contacts

Office Sofia

Sofia, 13-15 Shandor Petiofi str.

+359 2 980 9885

+359 2 988 1780

office@vdh.bg

Office Sliven

Sliven, 9A Gen. Dragomirov str.

+359 44 666 340

+359 44 666 341

office.sliven@vdh.bg

Пишете ни.
Ще ви отговорим възможно най-скоро. 

Офис София

 

гр. София
бул. „Цар Освободител“ 6

 

+359 2 980 9885
+359 2 988 1780

 

office@vdh.bg

Офис Сливен

 

гр. Сливен
ул. „Ген. Драгомиров“ 9А

 

+359 44 666 340
+359 44 666 341

 

office.sliven@vdh.bg