Дейности

„ВДХ” АД е компания, специализирана в инженеринг: проектиране и изграждане както на мащабни, така и на специфични инфраструктурни и общественозначими проекти.

 • Строителство на благоустройствена, енергийна, транспортна и ВиК инфраструктура

 • Строителство на  жилищни и обществени сгради

 • Строителство на спортно-развлекателни комплекси

 • Хидротехническото строителство и реконструкция

 • Реставриране и поддръжка на паметници на културата

 • Производство и продажба на висококачествени строителни продукти, инертни материали, бетонови смеси и изделия

 • Проектиране, строителство и рехабилитация на пътища

 • Изграждане и модернизация на детски и спортни площадки и съоръжения

 • Благоустрояване и озеленяване

 • Услуги със строителна и тежка механизация

 • Инженерингова дейност

 • Лабораторна дейност

 • Транспортни услуги