Мощност

МЕТАЛЕН ЦЕХ

Местоположение: Производствена база с. Мечкарево, Община Сливен

Портален кран 8-тонен – 1 бр.
Мостови кран 5-тонен – 1 бр.
Портален кран 5-тонен – 1 бр.

Заваръчни процедури: WPS 001; WPS 002; WPS 003;
WPS004; WPS10-03; WPS 10-05; WPS11-111

 

ВИБРОПОЛИГОН

Местоположение: Производствена база,
с. Мечкарево, Община Сливен

Портален кран 5-тонен – обслужващ открит склад за готова продукция

 

АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Местоположение: Производствена база,
с. Мечкарево, Община Сливен

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ

Местоположение: Производствена база,
с. Мечкарево, Община Сливен

Оборудване: италиански машини и елементи
Производителност: 32 панела на смяна
Предлагани продукти: производство на термопанели с размери 122/244/7 и 122/244/14

Същите се произвеждат за изграждане на
сглобяеми сгради тип “Канадски“.

 

ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ

Местоположение: Производствена база,
с.Мечкарево, Община Сливен