Мощност

МЕТАЛЕН ЦЕХ

Местоположение: Производствена база с. Мечкарево, Община Сливен
Портален кран 8-тонен – 1 бр.
Мостови кран 5-тонен – 1 бр.
Портален кран 5-тонен – 1 бр.
Заваръчни процедури: WPS 001; WPS 002; WPS 003; WPS004;
WPS10-03; WPS 10-05; WPS11-111

ВИБРОПОЛИГОН

Местоположение: Производствена база, с. Мечкарево,
Община Сливен
Портален кран 5-тонен – обслужващ открит склад за готова продукция

АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Местоположение: Производствена база,
с. Мечкарево, Община Сливен

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ

Местоположение: Производствена база, с. Мечкарево,
Община Сливен
Оборудване: италиански машини и елементи
Производителност: 32 панела на смяна
Предлагани продукти: производство на термопанели с размери 122/244/7 и 122/244/14
Използват се за изграждане на сглобяеми сгради тип “Канадски“.

ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ

Местоположение: Производствена база, с. Мечкарево,
Община Сливен

 

Офис София

 

гр. София
бул. „Цар Освободител“ 6

 

+359 2 980 9885
+359 2 988 1780

 

office@vdh.bg

Офис Сливен

 

гр. Сливен
ул. „Ген. Драгомиров“ 9А

 

+359 44 666 340
+359 44 666 341

 

office.sliven@vdh.bg