„ВДХ“ АД сключи договор Националната компания „Железопътна инфраструктура“ за преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна, като част от проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат – Синдел“.
Гара Синдел Разпределителна е възлова по жп линията София – Мездра – Горна Оряховица – Каспичан – Синдел – Варна, със съседни гари Провадия и Варна. Тя е възлова и по жп линията Илиянци – Карлово – Тулово – Дъбово – Зимница и Карнобат – Комунари – Синдел – Варна фериботна, със съседни гари Юнак и Варна фериботна.
Преустройството на коловозното и стрелково развитие на гара Синдел ще се извърши в условията на пълно прекъсване на влаковото движение и с използването на влакови и електрически „прозорци“, които са определени в конкурсната документация.