Започна укрепването на свлачището при 107-ми км на второкласния път от Елена през Сливен за Ямбол. Стойността на строителните работи е 2,15 млн. лв. с ДДС. Изпълнител на обекта е „Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД, в което участва „ВДХ“ АД. Средствата са осигурени по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Второкласният път между Елена и Сливен, преминаващ през прохода „Вратник“, е най-пряката връзка между Велико Търново и Сливен и е важна пътна комуникация за общините Елена и Сливен с малките населени места – селата Бяла, Стара река, Новачево, Градско, Жълт бряг и Бяла паланка.

Проектът за възстановяване на участъка предвижда изграждането на укрепителна пилотно-анкерна конструкция за трайно стабилизиране на участъка, ревизия на съществуващите отводнителни съоръжения, възстановяване на стоманобетоновата регула и на пътната настилка, полагане на нова хоризонтална маркировка и монтаж на нови пътни знаци. Освен, че ще стане по-бърз, пътят ще е и значително по-безопасен.