Започна реконструкцията на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“ в София. Проектът включва трасе с дължина от 8,3 километра – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“ без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“. Трамвайната линия е най-старата и най-натоварената в София. В обхвата на реконструкцията се включва подмяна на релсовия път, контактно-кабелната мрежа, улично осветление, ремонт на пероните на спирките. В участъците при бул. „Македония“, ул. „Алабин“ и в кв. „Княжево“ ще се реконструират тротоарите и пътното платно. Ще бъдат монтирани спиркови навеси по цялото трасе на трамвайния участък, както и 24 камери за видеонаблюдение.

Строителството ще се изпълнява поетапно. Първият етап обхваща трасето по бул. „Македония“ и участъка от пл. „Руски паметник“ до трамвайно ухо „Бъкстон“. В пространството между площад „Македония“ и „Руски паметник“ ще бъде изграден линеен парк със зони за отдих и озеленяване.

Ремонтът ще трае две години и трябва да приключи през 2023 г.

Обектът е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.