Рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка № 103 (Пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Павлов)

Договорът е част от проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа”.

Обхватът на проекта включва: Рехабилитация на железопътен товарен коловоз, включваща железен път и всички прилежащи стрелки, намиращи се по протежение на товарния коловоз, свързващ стрелка № 103 в края на коловоз № 34 извън собствеността на терминал „Бургас Изток 2“ и стрелка № 20, намираща се в северната част на коловоз № 5 на жп гара Владимир Павлов и контактна мрежа. Изграждане на S-връзка, свързваща коловоз „Връзка Изток-Запад” и „Първи изтеглителен коловоз” на жп гара Бургас. Изграждане на S-връзка, свързваща коловоз „Връзка Изток-Запад” и „Първи изтеглителен коловоз” на жп гара Бургас.

Изпълнител на обекта е „ВДХ“ АД. Стойността на договора е 4 978 974,00 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 223 дни.

Финансирането на договора се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд на ЕС по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.