Модернизацията на железопътния участък Елин Пелин – Костенец е най-мащабният проект от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. С реализацията му ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки, попадащи в обхвата на трасето. Предвижда се още да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците.

Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“
Строителството по обособена позиция 2 включва нови железен път, контактна мрежа, системи и съоръжения на външно електрозахранване и външно осветление на гаровите райони, както и изграждане на системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи. Ще бъдат изградени и 4 бр. надлези, 3 бр. мостове, 39 бр. водостоци, шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 448 м и отводнителни съоръжения. От двете страни на железопътната отсечка ще бъде поставена ограда за възпрепятстване преминаването през жп линията в гарите и междугарията. В обхвата на проекта за модернизация по обособена позиция 2 са включени спирка Веринско, гара Ихтиман и спирка Стамболово. Гара Ихтиман ще бъде оборудвана и с маршрутно-компютърна централизация (МКЦ).