Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методий Кусев“, Стара Загора

Парк “Митрополит Методий Кусев” – Аязмото е едно от емблематичните места на Стара Загора. Това е първият градски парк от европейски тип в България. Неговото създаване започва по идея на Митрополит Методий – с гражданско име Тодор Йовчев Кусев, роден през 1838г. в гр. Прилеп, Македония.
Паркът, разположен на площ от 3200 декара, на един от склоновете над Стара Загора, е любимо място за гражданите и гостите на града.
През 1998г. с Протокол № 9/15.06.1998г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от Министъра на културата и съгласно чл.12, ал. 1, б „а“ от Закона за паметниците на културата и музеите, 60 хектара от неговата територия са обявени и вече притежават статут на паметник на градинското и парково изкуство с категория „Национално значение“. На територията на парка се намира и параклиса „Св. Теодор Тирон“, обявен за архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с категория „Местно значение“. Параклисът е построен върху извора, където Св. Цар Борис е приел светото кръщение.
Парк „Митрополит Методий Кусев” е известен и с редки и уникални растителни видове, сред които 180 местни и екзотични дървесни и храстови вида, които лично Митрополит Методий е събирал от различни места по света и е засадил в тогава обезлесен хълм над Стара Загора.
С реализиране на настоящия проект е постигнато възстановяване и обогатяване на дендрологичния състав в парка, подмяна на компрометираните видове със същите, с цел запазване духа на парковата среда, възстановяване на характерни гледки, групи, композиции от първоначалната визия на парковото пространство. Възстановени са саксиите с палми по стълбите на главната алея, малко по-късно изградения розариум около шадравана с жабките, перголата с розите, пространството около паметниците и др.
Строителните дейности включват възстановяване и реконструкция на съществуващи кътове и елементи в парковата среда: входно пространство около фонтана с жабките, шадраваните и настилките по централната алея, Малкото аязмо, пространството около параклиса и фонтана, Алековия кът, реконструкция на всички водни площи, възстановяване първоначалната визия на фонтана „Жабките“, както и пълна рехабилитация на всички чешми в парка, изграждане на автоматизирани поливни системи на територията на Малкото аязмо.
На територията на парка са оформени различни категории зони и пространства: зони за социални контакти, зони за отдих, зона „Културно-историческо наследство“, зони за спорт и атракции, детски зони, екопътеки, зелени маршрути. Парковата мебел е проектирана с уникален за парка дизайн, от естествен дървен материал.
В рамките на проекта е направена реконструкция на всички водни площи и пълна рехабилитация на всички чешми в парка, изградени са автоматизирани поливни системи. Направена е цялостна подмяна на парковото осветление с енергоефективно ЛЕД осветление, монтирана е система за видео наблюдение и е осигурена достъпност до всички елементи на парковото пространство. Пренаредени са съществуващите каменни настилки. Компрометираните настилки са възстановени с автентични материали.
Наред с възстановяването на съществуващите кътове са изградени въжена градина, нова спортна площадка под „Хижата“, велопарк, обособени са поляни за пикник с беседки и заслони.
Проектът в цифри:
23 188,00 кв.м прочистена растителност, вкл. окастряне, изсичане, изкореняване на дървета и храсти, окосяване на трева;
22 345,00 кв.м положен асфалтобетон;
14 943.00 кв.м настилка редени каменни плочи естествена форма;
7 566 кв.м пренаредени и попълнени нарушени участъци, редени каменни плочи естествена форма;
3200.00 дка реновирана паркова площ;
588 броя доставени и засадени иглолистни дървета;
154 броя доставени и засадени широколистни дървета;
7638 броя доставени и засадени широколистни храсти;
1920 броя доставени и засадени иглолистни храсти;
78 броя доставени и засадени цветни партери;
154,19 дка затревени площи;
3 535,00 кв.м реновирани и модернизирани детски площадки;
300,00 кв.м. новосъздадени спортни площадки.
Проектът е номиниран сред проектите, свързани с развитието на градовете в престижната класация Сграда на годината 2019 г.

ИНВЕСТИТОР: Община Стара Загора

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВДХ АД