Category: Uncategorized

Стартира проект за реконструкция на гарите Зимница и Стралджа

Стартира проект по договор за реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа

Договорът за реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа беше в края на септември 2019. Той е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Обхватът на обекта включва реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница, подновяване на железопътни стрелки и железен път с нови релси и траверси, изграждане на нови перони, рехабилитация на приемното здание на гарата, както и  изграждане на нов пешеходен подлез, оборудван с необходимите съоръжения за достъп на лица с намалена подвижност и ремонт на съществуващ подлез. В района на гарата ще бъдат изградени шумозащитни и предпазни огради и ще бъдат осигурени  паркоместа за автомобили и условия за достъп на лица с намалена подвижност. Ще бъдат изпълнени и дейности по изграждане на нова система за сигнализация в гара Зимница.

Проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионeн фонд (КФ) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Приключи ремонтът на централната пешеходна зона на Видин

Ремонтът на централната пешеходна зона във Видин приключи. Подписан е акт, с който обектът се въвежда в експлоатация. Реконструкцията е реализирана по Проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Tepитopиятa нa пeшexoднaтa зoнa, вĸлючeнa в проекта, oбxвaщa пpocтpaнcтвoтo oт peĸa Дyнaв пpeд cгpaдитe нa Дpaмaтичния тeaтъp и Xyдoжecтвeнaтa гaлepия „Hиĸoлa Πeтpoв“, плoщaд „Бдинци“, зoнaтa пpeд Cъдeбнaтa пaлaтa, yл. „Tъpгoвcĸa“ , плoщaдa пpeд  CУ „Цap Cимeoн Beлиĸи“ и пpocтpaнcтвoтo пpeд мyзeй „Koнaĸa“ дo yл. „Paйнa Kнягиня“.

При ремонта е подменена изцяло настилката, като е поставена нова от зоната в близост до река Дунав до музей „Конака“. Поставени са нови градински пейки, осветителни тела, подменени са два от фонтаните в тази градска част, обновени са и зелените площи.

 

Офис София

 

гр. София
бул. „Цар Освободител“ 6

 

+359 2 980 9885
+359 2 988 1780

 

office@vdh.bg

Офис Сливен

 

гр. Сливен
ул. „Ген. Драгомиров“ 9А

 

+359 44 666 340
+359 44 666 341

 

office.sliven@vdh.bg