Ремонтът на централната пешеходна зона във Видин приключи. Подписан е акт, с който обектът се въвежда в експлоатация. Реконструкцията е реализирана по Проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ BG16RFOP001-1.010 – “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Tepитopиятa нa пeшexoднaтa зoнa, вĸлючeнa в проекта, oбxвaщa пpocтpaнcтвoтo oт peĸa Дyнaв пpeд cгpaдитe нa Дpaмaтичния тeaтъp и Xyдoжecтвeнaтa гaлepия “Hиĸoлa Πeтpoв”, плoщaд “Бдинци”, зoнaтa пpeд Cъдeбнaтa пaлaтa, yл. “Tъpгoвcĸa” , плoщaдa пpeд  CУ “Цap Cимeoн Beлиĸи” и пpocтpaнcтвoтo пpeд мyзeй “Koнaĸa” дo yл. “Paйнa Kнягиня”.

При ремонта е подменена изцяло настилката, като е поставена нова от зоната в близост до река Дунав до музей „Конака“. Поставени са нови градински пейки, осветителни тела, подменени са два от фонтаните в тази градска част, обновени са и зелените площи.