На 08.04.2022 г. е подписан договор №11645 между ДП НКЖИ и „ВДХ“ АД на стойност 4 978 974,00 лв. без ДДС и е със срок за изпълнение от 223 календарни дни. Обектът е част от проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа”.

Обхватът на проекта включва:

  • Рехабилитация на железопътен товарен коловоз, включваща железен път и всички прилежащи стрелки, намиращи се по протежение на товарния коловоз, свързващ стрелка № 103 в края на коловоз № 34 извън собствеността на терминал „Бургас Изток 2“ и стрелка № 20, намираща се в северната част на коловоз № 5 на жп гара Владимир Павлов и контактна мрежа;
  • Изграждане на S-връзка, свързваща коловоз „Връзка Изток-Запад” и „Първи изтеглителен коловоз” на жп гара Бургас.

Изпълнението на проекта ще допринесе за свързването на „БМФ Пристанище Бургас Изток II“ с основната национална и Трансевропейска мрежа, по-специално коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, като по този начин ще се улесни товарният транспорт между морското пристанище и вътрешните връзки.

Изпълнението на договора е разделено на три етапа, като първият е проектиране, вторият е строителство и последният касае получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост.

При изпълнението на строителните дейности железопътната линия ще бъде в експлоатация. В тази връзка, Изпълнителят предвижда редица технически решения и мерки, които да не възпрепятстват нормалната работа в гарата.

Финансирането на договора се осъществява от Кохезионния фонд на ЕС по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 и българския държавен бюджет.